economics.dk

Økonomisk ulighed.

Verden er blevet for ulige, når de 80 rigeste mennesker ejer lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning tilsammen.

 

To anvendelige mål for ulighed er Gini koefficienten og Palma forholdet. Gini koefficienten er den mest kendte. Den måler i hvilken grad fordelingen af indkomst eller udgifter til forbrug i en økonomi afviger fra en helt lige fordeling af indkomst eller forbrug. Gini koefficienten ligger mellem 0 og 1, med et højere tal indikerende en højere grad af ulighed.

 

Palma måler forholdet mellem den andel af nationalindkomsten, som de 10% højest lønnede får, i forhold til det de 40% lavest lønnede får. En Palma på 1 betyder, at de rigeste 10% af befolkningen tjener det samme som de 40% fattigste, og en Palma på 4 betyder, at de rigeste 10% tjener 4 gange mere end de fattigste 40%. Styrken ved Palma forholdet er, at det intuitivt er nemt at forstå og derfor nemmere for både politikere og offentligheden af forholde sig til - hvis Palma forholdet er steget, så er de 10% højest lønnede blevet endnu rigere.

Udvalgte Palma forhold og Gini koefficienter
Land Palma Gini
Pakistan 1.1 0.30
Bangladesh 1.3 0.32
Tanzania 1.7 0.38
Ghana 2.2 0.43
Mozambique 2.6 0.46
Kenya 2.7 0.48
Brazilien 4.3 0.53

Kilder: World Development Indicators, 2014 og World Bank PovcalNet, 2015

Målt på Palma forholdet så er Brazilien omkring 4 gange så ulige som Pakistan, men mindre end 2 gange så ulige hvis Gini koefficienten anvendes. Skønt rangordningen af lande udfra Palma forholdet og Gini koefficienten langt hen af vejen følges ad, så er det også klart, at fortolkningen af størrelsen af Gini er vanskeligere. Det giver et argument for at anvende Palma forholdet, når ulighed skal beskrives, og når der skal laves politiske tiltag for at formindske ulighed.

 

www.economics.dk       bjarne.wes @ gmail.com       Bjarne Larsen Kron  

 + 45 23 25 40 69

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk