economics.dk

Udvalgte Publikationer

 

1) "Ulighed, vækst og udryddelse af fattigdom", april 2015

 

Sammendrag af bogen: Dette er en kondenseret version af hovedudfordringerne og løsningerne, der er grundigt diskuteret i bogen. Link til dansk sammendrag.

 

2) “Ulighed, vækst og udrydelse af fattigdom”, april 2015   

Link til bog (engelsk).

 

3) “Fordelingen af Dansk udviklingsbistand mellem bilaterale og multilaterale modtagere”, februar 2008, sammen med Rikke Hove.

Link (På engelsk)

 

4) “Behov for bedre bistand”. Kronik, Morgenposten 28 april 2009.

 

Den danske Afrika kommission fokuserede på skabelse af beskæftigelse til unge mennesker. For at øge levestandarden i Afrika er det nødvendigt at fokusere på at øge produktiviteten i landbrugsproduktionen. Udviklingsbistand kan spille en rolle heri, men bistandens effektivitet må øges. Det at finansiere omkostninger til flygtninge i høj indkomstlande med udviklingsbistands midler reducerer effekten af bistanden på reduktion af fattigdom i de fattigste afrikanske lande.

 Link til artikel.

 

5) “Gældseftergivelse i Danks Udviklingsbistand”, november 2008, sammen med Rikke Hove.

 

Den danske politik for gældseftergivelse af gamle statslån og eksportkreditter bliver analyseret. Metodologien anvendt til gældseftergivelse bliver dikusteret med Nigeria som eksempel, og der stilles spørgsmål til hvorvidt gældseftergivelse skaber flere resourcer til udvikling. Når midlerne til gældseftergivelse bliver taget fra udviklingsbistandsmidlerne, bliver det i realiteten fattige i andre lande, der kommer til at betale regningen. I modsætning til i Norge, hvor midler til dette formål hentes udenfor bistandsbudgettet.  

Link til papir. (På engelsk)

 

6) “Sektor tilgange - historie og teoretiske betragtninger”. Papir presenteret på Danida seminar for chefrådgivere, juni 2003.

 

Definitioner af sektor investeringsprogrammer og sektor tilgange bliver diskuteret og vigtige udfordringer for bistandseffektiviteten, inklusiv politikker, ejerskab, fælles implementerings arrangementer, teknisk bistand, betingelser for sektor investeringsprogrammer og rollen for mellem lange budgetrammer, bliver undersøgt.  

Link til papir. (På engelsk).

www.economics.dk       bjarne.wes @ gmail.com       Bjarne Larsen Kron  

 + 45 23 25 40 69

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk