economics.dk

Økonomisk og multi-dimensionel fattigdom.

Der er to vigtige fattigdomsbegreber.

 

En person lever i absolut fattigdom, hvis hun har en indkomst på under 1,25 dollars per dag, målt i købekraft paritet dollars. To mål for økonomisk fattigdom er meget anvendte: Antal fattige og fattigdomskløften. Antal fattige er det antal mennesker, der lever i absolut fattigdom i et land. Fattigdomskløften kvantificerer den gennemsnitlige forskel i indkomst fra fattigdomsgrænsen for hele befolkningen, hvor de som lever over fattigdomsgrænsen medtælles som havende en fattigdomskløft på nul. Der var omkring 1 milliard absolut fattige i verden i 2011. Det økonomiske fattigdomsbegreb er udarbejdet af Verdensbanken, og er blevet raffineret adskillige gange for bedst muligt at kunne måle graden af økonomisk fattigdom i verden.

 

Det multi-dimensionelle fattigdoms index (MPI) anvender information fra 10 indikatorer , som er organiseret omkring tre dimensioner: Sundhed (børnedødelighed og ernæring), uddannelse (gennemført antal år i skole og børns tilstedeværelse i skolen) og levestandard (elektricitet, forbedrede sanitære forhold, forbedret drikkevand, type af gulv, brændstofkilde til madlavning og ejerskab af aktiver). MPI indekset inkluderer folk, som er i akut fattigdom og som ikke kan score positivt i mindst 1/3 af de vægtede indikatorer. En undergruppe af de MPI fattige bliver betegnet som alvorligt fattige fordi de ikke kan score positivt i mindst halvdelen af de vægtede indikatorer. Den gruppe, der opnår en score på mellem 20 og 33% af de vægtede indikatorer, bliver betegnet som "sårbare til fattigdom". MPI indekset er udviklet af Sabina Alkire på Oxford Universitetet i England, og indgår nu i de årlige "Human Development Reports" fra FN.

 

Tæt på 1,6 milliarder mennesker er MPI fattige. Af disse lever halvdelen i svær fattigdom. Hvis de, som er i risiko for at falde ned i fattigdom (0,6 milliarder) inkluderes, er der 2,2 milliarder, som enten lever i fattigdom eller er i fare for at falde ind i denne gruppe.

 

Styrken ved at inkludere MPI i diskussionerne om at udrydde fattigdom er, at det kan komplementere den simple økonomiske tilgang til at vurdere velfærd samt nuancere forståelsen af de udfordringer, der er for at udrydde fattigdom.

 

Når politikker til udryddelse af fattigdom skal udarbejdes, kan MPI tilgangen angive vigtige retninger for prioritering af sektorer, modtagergrupper og aktiviteter. Det peger helt sikkert på uddannelse og sundhedssektorerne som værende mål for politisk prioritering og finansiering. At 600 millioner flere lider under multi-dimensionel end økonomisk fattigdom i sig selv peger på svagheden af kun at have een dimension af fattigdomsbegrebet.

 

Fotografi taget af Bjarne Larsen Kron.

www.economics.dk       bjarne.wes @ gmail.com       Bjarne Larsen Kron  

 + 45 23 25 40 69

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk